Kirmusjärven Suojeluyhdistys ry

Ajankohtaista

Jäsenkirje 1/2024


Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Sampaalassa 12.8.2023

Järvipäivät pidettiin Sampaalassa 12.8.2023, esitykset linkkeinä

  Teema: Sammatin järvien luonto

  Ohjelma

      Tervetuloa

        Eeva Eitsi, Kirmusjärven suojeluyhdistys ry

      Lohjan ja Sammatin järvien linnuista

        Jan Södersved, Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki ry

      Vesistön suojelumahdollisuudet rannan ja puutarhan hoidossa

        Eeva Eitsi, Kirmusjärven suojeluyhdistys ry

      Helmi järvien joukossa: Vähä Ruokjärvi. Monimuotoinen järvi ja sen luonto

        Juha Korhonen, Vähä Ruokjärven suojeluyhdistys

      Kahvitarjoilu


Jäsenkirje 2/2023

Kirmusjärven suojeluyhdistys mukana Kotikontu-päivillä

15.4.2023 järjestettiin Sammatissa Kotikontu-päivä, jolloin sammattilaisille oli järjestetty erilaisia toimintoja. Sampaalassa oli esillä traktoreita, tuunattuja vanhoja autoja, sisällä oli tarjolla tietoa eri yhdistysten toiminnasta ja myynnissä sammattilaisten yritysten tekemiä tuotteita. Kirmusjärven suojeluyhdistys oli mukana nyt ensimmäistä kertaa. Tietoa oli saatavissa järvensuojelusta, kaivon tekemisestä ja myös tietovisa teemalla ”Kirmusjärvi tutuksi”. Tietovisassa parhaiten pärjäsi Ilona Harjuranta ja hän voitti perhelipun Lohja Spa&Resort kylpylään Karjalaohjalle. Kaikkien osallistujien kesken arvottiin lisäksi kaksi perhelippua ko kylpylään. Onni suosi Oskari Suontaustaa ja Juha Hannista. Onnittelut voittajille.
Tietovisan oikeat vastaukset

Jäsenkirje 2/2022

Jäsenkirje 1/2022

 

Järvipäivien 2021 (peruttu) esitykset

 

Vesikasvillisuuden poisto... lue lisää

Kirmusjärven kalastusluvat 2020... lue lisää

Toimintakertomus edelliseltä kaudelta ja toimintasuunnitelma kuluvalle kaudelle julkaistu Toiminta-välilehdellä

Katso Raimo Hakolan esitys Järvipäivillä 2019... Yhdistys 20-vuotta

Tietosuojaseloste... lue lisää

 

Kirmusjärven kalastusluvat... lue lisää

Kirmusjärven laskuojien kunnostuksen esiselvityksen loppuraportti... lue lisää

Kosteikkoretki Vihtiin... lue lisää

Päivitä yhteystietosi... lue lisää

Veden laatu ja Kirmusjärven tila... lue lisää

Kirmusjärven kunnostussuunnitelma... lue lisää

Vesiliikennesuositus... lue lisää

Kysely vesiliikennesuosituksesta... vastaa


Sammatin Järvipäivät peruttu tältä kesältä koronatilanteen takia


Vesikasvillisuuden poisto rannoista

Vesikasvillisuutta niitetään taas tänä kesänä. Jos haluat omaa rantaasi niiitettävän, ota yhteyttä Tom Heimberg 0400 722402.

Järvikasvuston leikkuu Kirmusella


Kirmusjärven laskuojien kunnostuksen esiselvitys

Lohjan Kirmusjärvelle laadittujen kunnostussuunnitelmien mukaan järveen tuleva ulkoinen kuormitus on liian suurta. Ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi Kirmusjärven suojeluyhdistys on päättänyt laatia esiselvityksen mahdollisista järven laskuojiin tulevista vesiensuojeluratkaisuista. Esiselvitys laadittiin yhteensä viidelle kohteelle, jotka perustuvat Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vesistömallin ehdottamiin paikkoihin.

Suunnittelun aikana kohteille tehtiin maastokäynnit, joihin osallistuivat maanomistajat, suojeluyhdistyksen edustajat ja esiselvityksestä vastannut konsultti. Esiselvityksen laatimisesta on vastannut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä suunnittelupäällikkö Tomi Puustinen.

Lue esiselvityksen loppuraportti täältä.


Kosteikkoretki Vihtiin 17.11.2013

Kirmusjärven laskuojien kunnostuksen esiselvityshankkeeseen liittyen järjestimme yhteistyössä Ykkösakselin kosteikkoraitin kanssa tutustumisretken kahdelle kosteikkoalueelle Vihtiin. Pikkubussillinen maanomistajia ja yhdistyksen jäseniä kävi tutustumassa Hovin kosteikkoon, joka on toteutettu jo kymmenkunta vuotta sitten ja on seuranta- ja tutkimuskohde (LUVY). Hovin kosteikko on peltoalueiden keskellä ja sinne kerääntyy vesiä useita ojia pitkin. Kosteikko on toteutettu patoamalla ja veden juoksua säännöstellään padon avulla. Laajalle kosteikolle on ehtinyt kehittyä monipuolinen kasvillisuus, mm. pajua, koivua, osmankäämiä ja järviruokoa. Toinen kosteikko, Männikön kosteikko, oli vastikään toteutettu. Siinä oli pellon valtaojan yhteyteen kaivettu erillinen uoma, joka oli tehty mutkittelevaksi ja luiskiltaan loivemmiksi ja uoman päätteenä oli laajempi laskeutusallas. Rantakasvillisuus oli päässyt jo melko hyvin kasvuun. Paikalla käydessä maanomistajille syntyi mielikuva siitä, että Männikön kosteikon tyyppinen laskeutusallas olisi käytännössä helppo toteuttaa.

vas. Hovin kosteikossa on laaja vesipinta.

oik. Männikön kosteikon laskeutusallasta.


Päivitä yhteystietosi nopeasti näillä kotisivuilla

Lähetä jäsentietojen tarkistus ja sähköpostiosoite jäsenpostia varten.

Pyydämme ystävällisesti, että jäsenet päivittävät yhteystiedot kotisivujen palautelomakkeen kautta linkissä:

http://www.kirmusjarvi.fi/Palaute/

Tällä tavalla toivomme jäsenkirjeiden ja muiden tiedotteiden saavuttavan jäsenet nopeammin ja helpommin.


Vesiliikennesuositus

Miten huomaavainen vesilläliikkuja ottaa huomioon naapurit veneillessään tai kalastaessaan Kirmusjärvellä?

Tausta ja perusteet:

Kirmusjärven suojeluyhdistys ry on saanut vuosikokouksessa 8.8.2009 yksityishenkilön aloitteen ryhtyä viipymättä toimenpiteisiin vesiliikenteen 10km/h nopeusrajoituksen saamiseksi Kirmusjärvelle. Samankaltaisia ehdotuksia ovat vuosien varrella esittäneet useat järviasukkaat.
Kirmusjärvi on matala (keskisyvyys 3 m) ja rehevähkö järvi, jossa on runsaasti irtonaista pohjasedimenttiä. Lahdet ovat kapeita ja matalia sekä rannat tiheään asuttuja. Kovavauhtisesta veneilystä aiheutuu meluhaittaa ja aallokoita. Aallokot irrottavat ja sekoittavat sedimenttiä, syövyttävät rantoja ja vahingoittavat laitureita. Veden ja irtoaineen sekoittuminen aiheuttaa haitta veden talouskäytölle. Nopea veneily aiheuttaa haittaa myös kalojen kutuun ja kalastukseen. Alueella pesii runsaasti vesilintuja, joille kovavauhtisesta veneilystä aiheutuu haittaa.

Suosituksen valmistelu ja kuulemiset:

Yhdistyksen hallitus on valmistellut asiaa ja kuullut yhdistyksen jäseniä, ympäristöviranomaisia ja muita järviyhdistyksiä sekä kerännyt mielipiteitä ja tietoa järvien vesiliikenteen nopeuden rajoittamisesta muulla Suomessa. Hallituksen tiedossa on ollut alla olevaa suositusta tehtäessä, että eripuolilla Suomea on säädetty satoja vesiliikennerajoituksia vesialueille, joissa nopea moottoriveneliikenne on häirinnyt asukkaita. Nopeusrajoituksia, moottorin kokorajoituksia ja moottorinkäyttökieltoja on myös lähialueilla voimassa. Yhdistyksen hallitus on tullut tietoiseksi siitä, että rajoitusten valvonta on epäselvää ja aliresursoitua. Useaan mielipiteeseen viitaten rajoitusten asettaminen ei ole myöskään oikeudenmukaista esimerkiksi saarien kiinteistöjen omistajia tai kalastusta ja muuta virkistyskäyttöä harrastavia järviasukkaita kohtaan. Venemoottorien kokojen, tehon tai melutason määrittely ja nopeuden mittaus eivät ole yksiselitteisiä. Vesiliikenteen kiellot ja määräykset aiheuttavat tällaisessa tilanteessa asian laajuuteen ja vaikuttavuuteen nähden tarpeettoman suurta epäsopua. Haitat viranomaismääräyksistä näyttäisivät nousevan hyötyjä suuremmiksi. Yhdistys päätyi valmistelussa ehdottamaan vapaaehtoista suositusta Kirmusjärven vesiliikenteeseen.

Suositus Kirmusjärven vesiliikenteestä:

Suosituksen tavoitteena on vesiliikenteen alhainen nopeus ja matala melutaso, sekä aallokonmuodostamisen välttäminen luonnon, muun ympäristön ja alueen yleisen virkistyskäytön suojaamiseksi. Yhdistys suosittelee järvelle seuraavia vesiliikenteen periaatteita, joita vesilläliikkujat vapaaehtoisesti noudattavat:

Huomaavainen vesilläliikkuja:

  • Välttää turhaa moottoriveneilyä,
  • Pitää vapaaehtoisesti nopeuden 10 km/h alapuolella,
  • Välttää moottoriveneilyä ilta- ja yöaikaan,
  • Välttää voimasta aallonmuodostumista aiheuttavaa veneilyä,
  • Ottaa huomioon Kirmusjärvelle sopivan moottorivene tyypin,
  • Suosii sähkömoottoria polttomoottorin vaihtoehtona,
  • Ymmärtää, että vesiskootterit eivät ole suositeltavia ja
  • Keskustelee rakentavasti virkistys- ja hyötykäytön tarpeistaan vaikutusalueella etukäteen.

Yhdistys toivoo suositustasoisen ohjeen riittävän järven vesiliikenteen nopeuksien ja melutason pienentämiseksi, jotta naapurisopu säilyy ja edelleen paranee.