Kirmusjärvi on

Sammatin 28 järven joukosta Enäjärven jälkeen toiseksi suurin

Kirmusjärvi on kooltaan 3,56 neliökilometriä ja sen valuma-alue kattaa n.16 neliökilometriä. Tällä alueella on noin 90 ympärivuotisesti asuttua kiinteistöä ja yli 300 vapaa-ajan asuntoa. Sammatin kunta aloitti 1999 Kirmusjärven kunnostukseen tähtäävän projektin, joka aloitettiin järven kunnon tutkimisella ja ensisijaisten toimenpiteiden suunnittelulla. Projektia vetämään perustettiin Kirmusjärven suojeluyhdistys, jonka toiminnasta vastaa hallitus. Toiminnan painopiste on ollut kunnostustoimenpiteissä, tiedottamisessa, järven tilan seurannassa ja jäsenhankinnassa. Kiinnostus asiaa kohtaan ollut suurta.

Järven kunnostuksen päämäärät:

  • Veden laadun parantaminen sellaiseksi, että se kaikkina vuodenaikoina soveltuu käytettäväksi uima- ja saunavetenä.
  • Leväkukintojen ja muiden veden käyttökelpoisuutta vähentävien ilmiöiden poistaminen.
  • Kalakantojen parantaminen sellaiseksi, että niiden kuormittava vaikutus vähenee ja vastaavasti kohtuullinen pyynti virkistystarkoituksessa on mahdollista.
  • Järven säilyttäminen kauniina maiseman osana. Ja yleinen viihtyvyyden lisääminen järven vaikutusalueella.

Järven pääasialliset hoitokeinot:

  • Hoitokalastus
  • Hajakuormituksen vähentäminen
  • Rajoitettu vesikasvillisuuden niitto
  • Vesistöjä koskevan tiedon jakaminen