Jäsenkirje 1/2009
Sammatti 17.5.2009

Hyvät yhdistyksen jäsenet,

Vuoden 2009 alussa Sammatista tuli osa laajentunutta Lohjaa. Kunnallispolitiikan hallinto ja vastuu siirtyi kotoisalta kunnantaloltamme Lohjan keskustaan Monkolaan. Sammatin kunnantalokin on ollut kaupan. Kunnanvaakunan omistusoikeus on siirtynyt Sammattiseuralle. Kansalaisaktiivisuus ja vastuu omista toimistamme on toki edelleen Sammatin asukkaiden harteilla. Vastuu vesistöjemme kunnosta ja suojelemisesta on edelleen meidän kaikkien, Sammatissa pysyvästi asuvien, sen kesäasukkaiden ja siellä vierailevien. Yhdessä meidän tulee kantaa huolta luonnostamme, sen kunnosta ja sen tulevaisuudesta. Osana suurempaa kuntakokonaisuutta meidän tulee olla entistä ” kotiseututietoisempia”, aktiivisia ja Sammattia ja sen tulevaisuutta rakentavia. Viihtyvyytemme on suuresti riippuvainen meistä itsestämme, halustamme ja kyvystämme pitää huolta ympäristöstämme. Kirmusjärven suojeluyhdistys on perustettu tätä työtä tekemään meidän yhteisvoimin. Se työ toteutuu arkisissa askareissamme ja yhteisissä ponnistuksissamme, se on työtä ekologisen selviytymisemme puolesta. Lisää kotiseututietoa ja tapahtumia myös Sammattiseuran blogisivulla osoitteessa: http://sammattiseura.vuodatus.net/

Sammatin vesistöjen suojelun kannalta tärkeä vesistötutkija Anne-Marie Hagmanin kartoitustyö, ”Sammatin järvet, Yhteenveto järvien tilasta ja seurantaohjelma” valmistui marraskuussa 2008. Se oli Sammatin kunnan tilaama ja julkaistiin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (Luvy) julkaisuna 185/2008 sekä painettuna että ns. ”nettiversiona” ja on luettavissa Luvyn ja nyt myös Lohjan www. sivuilla. Siihen on kerätty ajankohtainen tieto kaikista Sammatin 28 järvestä ja myös suosituksia niiden vesistön seurantaan liittyen. Siihen kannattaa tutustua.

E-18 tieura otettiin muutaman kuukauden viiveellä käyttöön vuoden 2009 alkupuolella. Ympäristöhuolia on siitä jo ilmennyt ensisijaisesti kalliolouhinnan aiheuttamista valumista, onneksi ei kuitenkaan Sammatin puoleiseen vesistöön. Suojeluyhdistyksemme seuraa tieuran vaikutuksia Kirmusjärveen johtavissa puroissa. Tuleva kesä tulee myös osoittamaan miten merkittävä on E-18 tien ja sinne suuntautuvan lisäliikenteen aiheuttama melukuorma alueemme asujaimistolle.

Ns. ELSA-radan suunnittelu välille Lohja-Salo on jälleen aktivoitunut. Tavoitteena on maakuntakaavaan tehtävä yksi käytävävaraus. Kyse on kolmen eri vaihtoehdon välisestä vertailusta, jotka ovat nykyinen rantarata, Enäjärven ylittävä nykyinen Elsa-varaus ja uutta E-18 tieuraa seuraava linjaus. Ratahallintokeskuksen suunnitelma sisältää 95 km pituisen ratalinjan, jolle rakennettaisiin 2-raiteinen sekaliikennerata, tavoitenopeutena 300 km/h. Kukin raide tulisi omaan tunneliin ja radan varteen tulisi lisäksi erillinen huoltotie. Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) tehdään ja sen suunnittelu on viritetty siten, että se olisi julkisesti näytteillä ja sitä koskevat yleisötilaisuudet pidettäisiin jo loppukesällä 2009. YVA menettely aiotaan toteuttaa siten, että se päättyisi jo elokuussa 2010. Koko hankkeen alustava yleissuunnittelu tapahtuu rinnan YVA kanssa ja on tarkoituksena saattaa päätökseen 30.4.2010.
Jos selvitysten ja YVA arvioinnin perusteella päädytään käytävävaraukseen, joka seuraa uutta E-18 linjausta sillä voi olla huomattavia vaikutuksia Kirmusjärven vesistöalueelle.
Hallitus tulee seuraamaan tätä projektia tarkasti.

Tulevan kesäkauden toiminnasta:

Yhdistyksen uusitut kotisivut ovat nyt avautuneet. Seuraa niiden kautta yhdistyksen toimintaa ja siellä olevia tietoja. Sivut löytyvät osoitteesta: www.Kirmusjarvi.com

  • Sammatin tori jatkaa entisessä paikassa ja entiseen tapaan toimintaansa ja myös Järviyhdistykset aikovat näkyä useita kertoja kesälauantaisin torilla. Tule käymään ja keskustelemaan, hallituksen jäsenet torilla tavattavissa 13.6, 4.7 ja 25.7.2009
  • Kirmusjärven tilan seurannasta on sovittu Luvyn kanssa ja näytteitä otetaan seurantasuosituksen mukaisesti.
  • Vesikasvuston poistosta on päätetty ja se toteutetaan kesällä kaksivaiheisesti. Ensimmäinen niitto tapahtuu kesäkuussa kaislojen ollessa vielä kasvuvaiheessa ja varsien pehmeinä. Toinen poistokerta ajoittuu elokuuhun. Yhdistys maksaa laitteiston siirtokulut mutta rannan omistajien maksettavaksi jää vesikasvuston poisto. Projektin yhteyshenkilönä on hallituksen varapuheenjohtaja Kalle Harjuranta, jolle tulee ilmoittaa leikkuualue 14. kesäkuuta mennessä puh.0400 862586 tai sähköpostiin: kalle(ät)harjuranta.fi
  • Kalastuskunnat ovat ilmoittaneet runsaista kalan istutuksista. Kalastuslupia saa lunastaa Sammatissa Kahvila Putiikista Lisää tietoa www.Kalastusluvat.net
  • Sammatin JÄRVIPÄIVÄT ovat lauantaina 8. elokuuta 2009 alkaen klo 12 Sampaalassa. Kirmusen suojeluyhdistys täyttää nyt elokuussa 10 vuotta. Tule juhlimaan sitä kanssamme. Juhlapuhujana on lohjalainen kansanedustaja Matti Saarinen. Anne-Marie Hagman esittelee Sammatin järvien tilaa koskevaa selvitystään ja Sammatin järviyhdistykset kertovat omasta toiminnastaan. Järvipäivillä julkistetaan myös yhdistyksen 10-vuotis historiikki.
  • Kirmusjärven suojeluyhdistyksen vuosikokous on Sampaalassa 8. elokuuta klo 11.oo alkaen ja esityslistalla on sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat. Tämä jäsenkirje on samalla virallinen kutsu vuosikokoukseen.
  • Sammatin Järviyhdistykset ovat päättäneet vedota Lohjan kuntaan, että se omaksuisi saman myönteisen, auttavan ja tukevan toimintapolitiikan kuten Sammatin kuntakin viimeisten vuosien aikana ja osallistuisi vuotuisten näytteiden aiheuttamiin kustannuksiin ja varaisi sitä varten riittävät rahat vuotuiseen tulo- ja menoarvioonsa.

Yhdistyksen hallituksen kokoonpano toimintavuonna 2008 -2009 löytyy kohdasta hallitus.

Tämän jäsenkirjeen mukana on lähetetty pankkisiirto jäsenmaksua varten, joka on edelleen 10 e henkilöjäseniltä ja on pääasiallinen yhdistyksen tulolähde. Ole ystävällinen ja suorita maksu yhdistyksen tilille L-U Säästöpankki 400600-130647 Huomaa pankkiyhteys on muuttunut, käytä vain tätä tiliä.

Yhteistyö terveisin,
Kirmusjärven suojeluyhdistyksen hallitus