Jäsenkirje 1/2013

Sammatti 12.5.2013

Toukokuussa illallakin on valoa
Kuikat ovat saapuneet

I   Säästä

Vuosi 2012 oli erittäin sateinen, sadepäiviä oli 203. Viime talvenakin lunta riitti, mutta yllättävän nopeasti Kirmusjärvi vapautui jääpeitteestään. Jäät lähtivät vapuksi. Kunnon talven aikaansaama paksu jää- ja lumipeite heikentää vesistöjen happitilannetta ja näkyy jatkossa mitä ilmeisimmin vesistöissä kevättulvien aikaansaamana ravinnepitoisuuksien nousuna. Touko- kesäkuulle 2013 ulottuvan jakson keskilämpötilasta odotetaan tavanomaista korkeampaa. Heinä- ja elokuusta ennustetaan sateista ja syys- ja lokakuusta taas lämmintä. Muuttolinnut, kuten kuikkaparikin pesii jo järvellä. Kansakoulun kirjoissa sanottiin: ” Arka kuikka pesii kirkasvetisissä ja kalaisissa erämaajärvissä.”  

II Vesiuutisia

Kirmusen jätevesikuormitus pienenee merkittävästi 2013

Alueelliset vesihuoltolinjat Lohja - Karjalohja – Sammatti - Nummi-Pusula välillä otetaan käyttöön 2013 aikana. Linjojen käyttöönotto poistaa Kirmusjärven osalta yhden kuormittajan, Työtehoseuran Lönnrot-opiston, jolta poistuu tällöin käytöstä oma puhdistamo opiston liittyessä kunnalliseen verkostoon. Tähän astihan puhdistamon vedet on johdettu puhdistettuna peltojen kautta Kirmuseen. Karjalohjan, Sammatin ja Saukkolan jätevedenpuhdistamot poistetaan käytöstä linjojen valmistuttua.

Veden laatu

Happitilanne: Kirmusjärven pohjan läheinen vesi on ollut vähähappista sekä kesäisin että talvisin. Uusin mittaus 2012 heinäkuussa kertoo, että happitilanne on hyvä. Vuonna 2011 tehtyjen mittausten mukaan Luhdannokan 6 metrisen syvänteen happipitoisuus oli helmikuussa pintavedessä hyvä, mutta heikko 4 metrissä ja sen alapuolella. Isosaaren 5 metrisen syvänteen happipitoisuus oli elokuussa 2011 hyvä.

Happitilanne 2003-2012
Rehevyys: Kirmusjärvi voidaan luokitella reheväksi järveksi kokonaisfosforipitoisuutensa perusteella. Kesäaikaiset pintaveden pitoisuudet ovat vaihdelleet 2000-luvulla välillä 29 – 80 µg/l. Heinäkuussa 2012 pitoisuudet olivat Luhdannokan kohdalla pintavedessä 59 µg/l ja 5 metrin syvyydessä 68 µg/l. Marraskuussa 2011 pitoisuus oli Isosaaren kohdalla 43 ja Luhdannokan kohdalla 40 µg/l.
Kokonaisfosforitilanne 2003-2012

Kirmusjärven vedessä on joissakin paikoissa kesän 2012 ja 2011 aikana esiintynyt leväkukintoa, tästä johtuen kevätjäiden seassa nyt keväällä 2013 oli kuollutta sinilevämassaa, joka näytti erehdyttävästi öljyltä. Muuten vesi on ollut hyvänlaatuista. LUVY:n kotisivulta tai uusilta vesisivuilta löytyy lisätietoa Kirmusjärvestä kuten Sammatin muistakin järvistä. Kts. www.vesientila.fi 

III Tulevia tapahtumia

Sammatin Järvipäivät 10.8.2013, pääpuhujana kansanedustaja Kimmo Tiilikainen 

  • Järvipäivä Sampaalassa 10.8. 2013 klo 12.00- 15.00 aiheista, jotka keskittyvät suojeluyhdistyksen teemavuoteen: Paikallistason toimenpiteet järviensuojelun edistämisessä. Kalavaleen esittää intohimoinen kalamies, hummeripoika Ilkka Aaltonen. Puheen pitää kansanedustaja ja entinen ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Lisäksi Eeva Eitsin johtama asiantuntijapaneeli käy kiinni järvenkunnostustoimenpiteisiin. Kaikki siksi silloin paikalle!

 

Lämmintä kesää toivottaa
Kirmusjärven suojeluyhdistyksen hallitus