Jäsenkirje 1/2014

Sammatti 23.5.2014

Laulujoutsen
Naamakirja

I   Säästä

Vuosi 2013 oli sademäärältään normaali, sadepäiviä oli 159, kun edellisenä vuonna satoi 203 päivänä. Viime talvi oli yllättävän leuto lukuun ottamatta pientä pakkaskautta vuodenvaihteen jälkeen. Poikkeuksellisesti järvellä saattoi soudella uuden vuoden aattona. Jääpeite tuli sitten 5.-6.1.2014. Jäät lähtivät huhtikuun alussa tavallista aiemmin. Kesä-elokuulle 2014 ulottuvan jakson keskilämpötilasta odotetaan tavanomaista ja muutenkin on luvassa normaaleja vaihtelevia kesäilmoja. Erityistä hellekesää ei ennusteta. 

II Toimenpiteet

Kirmusjärven laskuojien kunnostaminen, esiselvitys aloitettu

Kirmujärven suojeluyhdistys on saanut avustusta Ykkösakselista laskuojien kunnostamisen esiselvitykseen. Syksyllä 2013 aloitettiin hanke maanomistajainfolla ja kosteikkoretkellä sekä lähtötietojen tarkentamisella. Selvitystyön laatijaksi on valittu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Kirmusjärven kunnostussuunnitelmassa 2010 (ELY) on todettu, että Kirmusjärveen tulevan fosforin ja typen sekä kiintoaineksen määrää tulisi vähentää esimerkiksi laskuojiin rakennettavin viivytys- ja kosteikkoaltain. Hankkeen tavoitteena on tässä ensimmäisessä esiselvitysvaiheessa tarkentaa aiempaa kunnostussuunnitelmaa laskuojien tietojen, kosteikkoaltaiden sijainnin, alustavien laajuustarpeiden ja maanomistuksen suhteen.

Hankkeessa laaditaan esiselvitys Sammatin Kirmusjärven laskuojista ja niihin soveltuvista kosteikko-/viivytysaltaista. Laskuojista tarkennetaan tilasto- ja perustietoja mm. valuma-alueiden ja virtaamien osalta ja näiden tietojen ja maastokäyntien avulla suunnitellaan yhteistyössä maanomistajien kanssa alustavia sijaintipaikkoja ja laajuustarpeita ja rakenneratkaisuja. Maanomistajia ollaan tapaamassa kesäkuussa. Konsultin esiselvitykseen sisältyy ehdotettujen toimenpiteiden hankekustannusarvio sekä arviot järven ulkoisen kuormituksen vähentymisestä ja vaikutuksista järvelle. Esiselvityksestä järjestetään julkinen esittely- ja keskustelutilaisuus Sammatin Järvipäivillä heinäkuussa 2014. Hankkeen raportointi valmistuu syksyllä 2014. 

III Veden laatu

Vedenkorkeus

Marraskuussa 2013 oli sama vedenkorkeus kuin vuotta aiemmin. Näkösyvyyden mittaaminen pyritään tekemään säännölliseksi tulevana kesänä. 

Happitilanne

Kirmusjärven pohjan läheinen vesi on ollut vähähappista sekä kesäisin että talvisin. Uusin mittaus 2013 heinäkuussa kertoo, että happitilanne on hyvä. Vuonna 2013 tehtyjen mittausten mukaan Luhdannokan 6 metrisen syvänteen happipitoisuus oli helmikuussa pintavedessä hyvä, mutta heikko 5 metrissä ja sen alapuolella. Isosaaren 5 metrisen syvänteen happipitoisuus oli elokuussa 2013 hyvä.

Happitilanne 2003-2013

Rehevyys

Kirmusjärvi voidaan luokitella reheväksi järveksi kokonaisfosforipitoisuutensa perusteella. Kesäaikaiset pintaveden pitoisuudet ovat vaihdelleet 2000-luvulla välillä 29 – 80 µg/l. Kesäkuussa 2013 pitoisuudet olivat Luhdannokan kohdalla pintavedessä 38 µg/l ja 5 metrin syvyydessä 71 µg/l.

Kokonaisfosforitilanne 2003-2013

Kirmusen vesi on ollut hyvänlaatuista. LUVY:n kotisivulta tai uusilta vesisivuilta löytyy lisätietoa Kirmusjärvestä kuten Sammatin muistakin järvistä. Kts. www.vesientila.fi 

Vesikasvuston poisto kesällä 2014

Olemme saaneet uuden vesikasvuston poistajan kesälle 2014. Kasvuston leikkaus tapahtuu juhannuksen jälkeisellä viikolla. Ilmoittautuminen Kalle Harjurannalle juhannukseen mennessä, puh 0400-862586. Kustannus on työajalta 100 euroa per tunti. Niittokone niittää ensin ja kerää sitten jätteet rantaan. Kone toimii 0.50 m syvyisessä vedessä.

Naamakirja – FaceBook

Tiedoksi, että yhdistyksellä on myös oma facebook-sivustonsa, jossa jäsenistön ja järven asukkaiden toivotaan asioivan. Osoite on: www.facebook\kirmusjarvi 

Sähköpostiosoite

Pyydämme ystävällisesti, että jäsenet antavat sähköpostiosoitteensa yhdistyksen käyttöön kotisivujen palautelomakkeen kautta linkissä: http://www.kirmusjarvi.fi/Palaute/

Tällä tavalla toivomme jäsenkirjeiden ja muiden tiedotteiden saavuttavan jäsenet nopeammin ja helpommin. Osoitetietoja emme luovuta ulkopuoliseen käyttöön. 

III Tulevia tapahtumia

Sammatin Järvipäivät 26.7.2014, pääpuhujana ministeri Jari Koskinen

  • Järvipäivät Sampaalassa 26.7.2014 klo 12.00 - 15.30 aiheista, jotka keskittyvät suojeluyhdistyksen teemavuoteen: Laskeuma-alueiden kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden rakentaminen. Torilla on klo 9-11 herkuttelua, kalojen, vieheiden ym kalastusvälineiden myyntiä sekä infoa järven kunnostuksesta. Kalastusviikon saaliin palkintojenjako torilla. Asiapitoinen osuus on Sampaalan salissa klo 12.00 - 15.30. Kala- ja järviaiheista musiikkia erityisopettaja Maria Tauriainen. Puheen pitää maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen. Lisäksi maisema-arkkitehti Eeva Eitsi esittelee Kirmusjärven laskeuma-alueen kosteikkojen ja lasketusaltaiden rakentamissuunnitelman tilanteen. Perinteisesti tilaisuudessa on myös kaikkien Sammatin yhdeksän järviyhdistyksen puheenvuorot. Väliajalla kahvitarjoilu. Kaikki tervetuloa paikalle!
Lämmintä kesää toivottaa
Kirmusjärven suojeluyhdistyksen hallitus