Jäsenkirje 1/2017                                                     14.3.2017

1 Säästä ja vedenlaadusta

Heinäkuun helteet aiheuttivat kesällä 2016 jonkin verran sinileväesiintymiä. Näkösyvyys on vaihdellut n. 1,0-1,30 m välillä. Kesällä otetut näytteet ovat ilmentäneet rehevyyttä, mutta happipitoisuus on ollut parempi kuin esimerkiksi talvella 2016 otetuissa näytteissä. Talvella 2016 syvänteissä on ollut huono happitilanne.

LUVY:n kotisivulta tai uusilta vesisivuilta löytyy lisätietoa Kirmusjärvestä kuten Sammatin muistakin järvistä. Kts. www.vesientila.fi 

2 Toimintakertomusta vuodesta 2016

Kosteikkohankkeelle ollaan hakemassa avustusta yhden kosteikon tarkempaan suunnitteluun kosteikon rakentamiseen Ykkösakselin rahoituskaudelta 2015-2020. Keväällä 2016 laadittiin sopimus maanomistajien kanssa sekä pyydettiin alustavat suunnittelu- ja kaivuu-urakkatarjoukset. Syksyllä 2016 on tarkennettu hakemuksia ja liitteitä. Ykkösakselista on saatu alustavasti vihreää valoa. Yhdistyksellä on mahdollisuus saada investointitukea, jolloin avustuksen osuus on maksimissaan 50% kokonaisukustannuksista. Sen vuoksi pystymme tällä rahoituskaudella toteuttamaan vain yhden kosteikon. Yhdistyksen osuus on n. 7850 € (3 vuoden aikana), joten kaipaamme lisätukea vapaaehtoisilla avustuksilla.

Järvipäivät pidettiin elokuussa ja teemana oli ”Yhdessä puhtaampaa – keinoja Sammatin järvien suojelemiseksi”. Puhujana oli mm. Juha-Pekka Vähä, hankepäällikkö Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä. Jukka-Pekka Vähä on toiminut mm. Hiidenveden kunnostus 2012 - 2015 - hankkeen hankepäällikkönä. Hän osallistui myös Järvipäivien paneeliin, jossa järviyhdistysten edustajat sekä LUVY:n edustajat pyrkivät etsimään vastauksia siihen, kuinka esim. vakiasukkaat, kesäasukkaat, maanviljelijät ja metsänhoitajat voisivat suojella Sammatin järviä. Yleisöstä sai myös esittää paneelin edustajille kysymyksiä.

Kalakesän 2016 valokuvakilpailuun osallistui hienoja otoksia. Parhaimmat palkittiin Järvipäivien yhteydessä.

Vesikasvillisuutta niitettiin useilta rannoilta kesän 2016 aikana. Yhdistys rahoitti kirkonkylän uimarannan kasvillisuuden niiton.

Yhdistyksen edustajia tutustui lokakuussa Myllyojan padon tilanteeseen. Tilan isäntä oli esittelemässä patoa ja ympäristöä sekä rakennuksia. Tilan omistaja oli kunnostanut padon omin käsin kivikuorma kerrallaan, kun pato oli murtunut joitakin vuosia sitten. Tilanne vaikutti olevan hallinnassa, tosin Myllyojan juoksutusta ei nykyisen kaltaisella padolla voi säädellä.

Padon yläpuolella Myllyoja laajenee lampimaiseksi. Padon aukosta (sillan alla) Kirmusjärven vesi pääsee jatkamaan matkaansa. Lokakuun puolessa välissä Kirmusjärven veden korkeus oli lähellä normaalia.

Leikkilän osakaskunta hoitokalasti nuottaamalla lähes 2500 kg roskakalaa syksyllä 2016. Kalastus osoitti, että kalaston lajijakauma on vääristynyt ja luontaisten vihollisten / petokalojen määrä on liian alhainen. Hoitokalastusta jatketaan 2017 ja siihen haetaan tukea ELY-keskukselta. Tavoitteena on särkikalojen ja liian suureksi kasvaneen ja keskikooltaan pienentyneen ahvenkannan vähentäminen.

Myös mökkiläiset kutsutaan mukaan talkoisiin ja esimerkiksi katiskalla tapahtuva pikkukalojen poistaminen omasta mökkirannasta on osa järven kalaston hoitoa. Jos mökillä ei ole omaa katiskaa, sellaista voi pyytää lainaksi esimerkiksi Leikkilän osakaskunnalta. Yhteystiedot ja luvat Kahvila Tuuheikosta. 

3 Toimintasuunnitelmaa vuodelle 2017

Tavoitteena on tarkentaa kosteikon suunnittelua sekä organisoida ensimmäisen kosteikon osalta toteutusta, kun hankesuunnitelma rahoituksineen on hyväksytty. Maanomistajien kanssa tullaan tekemään kiinteää yhteistyötä hankkeen edetessä.

Tänä vuonna yhdistys on mukana myös Sammatissa järjestettävissä Suomi 100 vuotta tapahtumissa yhdessä Sammatti.2017 ry:n ja muiden sammattilaisten yhdistysten kanssa. Tiedotamme tästä lähempänä kesää nettisivuillamme ja Facebookissa.

Järvipäivät pidetään la 5.8.2017 Sampaalassa. Järvipäivät on osa Sammatti 2017 – Suomi 100 tapahtumia. Tavoitteena on suunnitella Järvipäivien sisältö ja teema yhteistyössä muiden sammattilaisten järviyhdistysten kanssa. Yhdistyksen vuosikokous pidetään Sampaalassa lauantaina 5.8.2017 klo 11.

4  Facebook ja kotisivut

Yhdistyksellä on oma facebook-sivu. Sivuilla tapahtumia ja muuta tarpeelliseksi koettua. Tykkää ja jaa kutsua muille kirmusjärveläisille sekä ilmoittaudu osallistujaksi tapahtumiin. Osoite on: www.facebook.com/kirmusjarvi

Kotisivumme löytyvät edelleen www.kirmusjarvi.fi ja sinne tuomme tietoa tulevista tapahtumista ja sivuston kautta pystyt päivittämään omia tietojasi (lisätietoa kirjeen lopussa). 

5 Tulevia tapahtumia

Sammatin Järvipäivät la 5.8.2017 - tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan myöhemmin. 

6 Lainaa Weke katiska ja puhdista Kirmusta

Kirmusjärven kalahoitoyhtymä tarjoaa järven kesäasukkaiden käyttöön kesäksi lainaksi Weke katiskoja. Toivomme mahdollisimman monen lainaavan katiskoja ja kalastavan Kirmusessa vaikkapa vain hoitokalastuksellisista syistä. Hoitokalastuksen saaliin voi hyödyntää ruuanlaitossa tai haudata maahan. Lisätietoja: Hannu Niemi, Leikkiläntie 341, 09220 Sammatti, 050 – 3017518.

7 Kalastuslaki on muuttunut

Kalastuslaki on muuttunut 1.1.2016. Kalastonhoitomaksu on 39 €/vuosi, 12 €/7 vrk ja 5 €/vrk. Kalastonhoitomaksun maksavat 18-64 vuotiaat. Maksu ei koske pilkkijöitä ja mato-onkijoita. Pyydyskalastukseen ja ravustukseen tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi vesialueen omistajan lupa. Lue lisää: www.eraluvat.fi; www.mmm.fi/kalastus; www.ahven.net/luvat; www.kalastusrajoitus.fi 

8 Päivitä yhteystietosi nopeasti kotisivuilla

Jäsentietojen tarkistus ja sähköpostiosoite jäsenpostia varten.

Pyydämme ystävällisesti, että jäsenet päivittävät yhteystiedot kotisivujen palautelomakkeen kautta linkissä: http://www.kirmusjarvi.com/fi/Palaute/

Ole ystävällinen ja anna nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Tällä tavalla toivomme jäsenkirjeiden ja muiden tiedotteiden saavuttavan jäsenet nopeammin ja helpommin. Osoitetietoja emme luovuta ulkopuoliseen käyttöön. 

9 Jäsenmaksut 2016 - 2017

Olemme siirtyneen uuteen toimintatapaan, jossa vuoden jäsenmaksu postitetaan heti alkuvuodesta. Mallilla parannamme kassatilannettamme. Tarvitsemme suurempaa kassaa, koska kosteikkohankkeen kustannukset maksetaan yleensä etupainoitteisesti ennen kuin yhdistys saa avustusrahat hankkeisiin. Ohessa on tilisiirto vuoden 2016 - 2017 jäsenmaksun maksamista varten. Tilisiirtoon on merkitty jäsenkohtainen viitenumero jota tulee käyttää suorituksen yhteydessä, maksuseurannan helpottamiseksi.

Tukimaksu kosteikkohankkeeseen
Kuluvana vuonna on käynnistymässä yhdistyksen toiminnan toistaiseksi suurin hanke, kosteikon rakentaminen. Niin kuin kirjeen alussa todettiin, hanke on kustannuksiltaan varsin suuri yhdistyksen taloudellisiin resursseihin nähden huolimatta hankkeeseen saatavasta avustuksesta. Tämän vuoksi elokuussa pidetyssä yhdistyksen vuosikokouksessa päätettiin periä jäseniltä 20 euron vapaaehtoinen tukimaksu hankkeen rahoittamiseksi. Halukkaat voivat ko tukimaksun suorittaa jäsenmaksun yhteydessä. Kiitämme jo etukäteen tuestanne.