Jäsenkirje 2 / 2008
Sammatti 15.8.2008

Hyvät yhdistyksen jäsenet,

Kostea kesä on päättymässä kosteaan syksyyn. Oli sitä lämpöä ja aurinkoakin välillä. Pari hellejaksoa ajoittui kesäkuun alkuun ja heinäkuun viimeiselle viikolle. Tuulet sekoittivat koko kesän järven vesiä niin että juhannuksen alla esiintynyt pieni leväesiintymä katosi järven aaltoihin. Järvi siis säästyi leväkukinnoilta ja viherkasvustoakin poistettiin tänä kesänä vain kerran. Ensi vuoteen olemme alustavasti suunnitelleet sekä juhannuksen alle että elokuuhun järven kasvuston poistamista. Osa kesäasukkaista jo ilmoittikin kiinnostuksensa siihen Järvipäivien yhteydessä. Yhdyshenkilönä järvikasvuston poistoa koskevissa kysymyksissä toimii edelleen Kalle Harjuranta, johon toivomme jäsenistön olevan yhteydessä ja ilmoittavan halukkuutensa ensi kesän kasvustopoistoihin.

Lyhyt katsaus yhdistyksen toimintaan kesäkauden 2008 aikana:

 • hallituksen jäsenet olivat kesä-heinäkuun aikana joka toinen viikonloppu Sammatin kesätorilla tavattavissa ja jakamassa tietoa järven tilasta.
 • Juhannuksen jälkeisellä viikolla toteutettiin järven kasvuston poistoa. Todettiin, että tässä kasvukauden vaiheessa osa järvikaislasta oli jo niin tuuheaa. ettei sen leikkaaminen käytettävissä olleella koneella enää onnistunut. Sovittiinkin kesän 2009 leikkuun aikaistaminen tapahtuvaksi ennen juhannusta.
 • Järvipäivät järjestettiin elokuun toisena lauantaina 9.8. Sampaalassa. Järvipäiville osallistui n 80-90 kiinnostunutta kuulijaa. Kunnan tervehdyksen esitti kunnanjohtaja Hanna-Maria Grandell, joka puheenvuorossaan tarkasteli Sammatin tulevaa asemaa Lohjan osana. Kunta on ollut viime vuosina tärkeä yhteistyökumppani ja myös taloudellinen tukija järviyhdistyksille. Tulevaisuus Lohjan yhteydessä on nyt tältä osin avoin.
 • Muut Sammatin järviyhdistykset esittelivät lyhyesti vuoden toimintaansa.
 • Vesistötutkija Ann-Marie Hagman Luvy/Uudenmaan ympäristökeskus esitteli selvitystyötään, jota hän Sammatin kunnan toimeksiannosta tekee. Hän työnsä tavoitteena on kartoittaa kaikkien Sammatin 25 järven eri lähteissä olevat tiedot, koota ne, arvioida niiden sisältämien tietojen pohjalta kunkin järven tila ja esittää arvionsa järvien tilan hoitamiseksi. Projekti on tarkoitus toteuttaa vuoden 2008 aikana. Saatavien tietojen ja niiden arvion perusteella tulee olemaan aiempaa paremmat mahdollisuudet suunnitella järviemme suojelutoimenpiteitä, niiden kunnostustarpeita ja niiden kestokykyä.
 • Raini Kangas, Huussi rystä Tampereelta esitteli ekologisen huollon kokonaiskuvaa ja hahmotteli esityksessään kestävän kehityksen elämismallia sekä paikallisella että laajemmin globaalilla tasolla. Hän esitteli myös ekologisen kierrätyksen merkittävyyttä, vesipohjaiseen viemäröintiin liittyviä ongelmia ja suositteli voimakkaasti ekologisen käymälämallin soveltamista ja sen toteuttamismahdollisuuksia ei vain kesäasutuksen vaan myös pientalo ja kerrostaloasumisen yhteydessä.
 • Järvipäiviä edeltäen pidettiin Kirmusjärven suojeluyhdistyksen vuosikokous 9.8. Sampaalassa. Vuosikokouksessa vahvistettiin sääntöjen edellyttämät edellisen toimintavuoden toimintakertomus ja tilinpäätös ja hyväksyttiin tämän vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hallituksesta jäivät pois Seppo Alava, joka on ollut edustamassa järven latvavesiä ja on ollut hallituksen jäsenenä koko yhdistyksen 9 vuotisen toiminnan ajan sekä Juha Hanninen, jolla on ollut pitkä aktiivinen kausi hallituksen jäsenenä. Lämmin kiitos heille pitkästä ja toimeliaasta kaudesta hallituksen jäseninä. Heidän tilalleen valittiin Risto Heikkilä, Kolmperästä ja Tero Takki Myllykylästä.
 • Puheenjohtaja otti avaussanoissaan esille usealta taholta esitetyn ajatuksen että Kirmusjärvellä käytettävien perämoottoreiden tehoa rajoitettaisiin esim. 20 hv. Järven keskisyvyys on vain 3 m ja laajoilla alueilla lahdissa ja ranta-alueilla se on huomattavasti pienempi. Voimakkaat moottorit nostavat pohjasta lietettä, johon on sitoutunut järviveden kannalta haitallisia aineksia. Osa asukkaista asuu saarissa, joten moottoreiden kokonaiskieltoon ei ole aihetta. Suositeltavaa olisi siirtyä pienempitehoisiin ja jos mahdollista sähkömoottoreihin. Kyseessä olisi lähinnä yhteinen näkemys ja siihen pohjautuva suositus. Hallitus on kiinnostunut jäsenistön mielipiteistä tässä suosituskysymyksessä.
 • Yhdistyksen hallituksen kokoonpano ja tehtävät löytyvät kohdasta hallitus
 • E-18 tie on valmistumassa syksyn kuluessa ja sen käyttöönotto tapahtuu 15 päivänä marraskuuta. Tien ympäristöhuoltoon liittyvien viemäröintien ja hulevesien poistoon liittyvien juurakkopuhdistamoiden rakentaminen on parhaillaan vireillä. Niiden tehoa tullaan yhdistyksen puolesta seuraamaan. Fosforinpoistoon liittyvä laitteisto on ollut toiminnassa kesän 2008 aikana Kolmperästä Kirmuseen johtavassa purossa.
 • Syyskuun 6 päivänä 2008 Länsi-Uudenmaan säästöpankin edustaja luovutti Kirmusen hallituksen edustajille pankin ympäristötueksi tarkoitetun 1500 e lahjashekin. Vastaava tukiraha ojennettiin myös Lohilammen huoltoon Lohilammen kyläyhdistykselle. Kiitämme lämpimästi tukijaamme.
 • LUVYn 14.8. ottamiin näytteisiin perustuva arvio Kirmusjärven veden laadusta saatiin 12.9. Raportin mukaan happipitoisuus oli Luhdannokassa 8.7 ja Isosaaressa 8.8., jota arvoa on pidettävä tyydyttävänä. Kokonaisfosforipitoisuus oli n. 50 mikrogr/l, joten järveä on pidettävä rehevänä. Merkittävää muutosta aiempiin mittaustuloksiin ei ilmennyt.
 • Kirjeen liitteenä lähetetään muistutus niille harvoille jäsenille joilta tämän vuoden jäsenmaksu on vielä suorittamatta.

Kirmusjärven suojeluyhdistys
Hallitus