Jäsenkirje 2 / 2010
Sammatti 15.11.2010

Säästä

Ensimmäiset jääpeitteet on tälle syksylle myös Kirmusessa nähty. Muuttolinnut ovat pääosin jo lähteneet. Koskeloiden ja sorsien suuria parvia on vielä viime päivinä nähty. Harmaahaikarat, silkkiuikut ja joutsenet ovat jo lähteneet etelää kohti. Pitkän ajan ennuste piti paikkansa onnistuneesti, sillä marraskuun alkuun se ennusti kosteita ja lämpimiä kaakkois-virtauksia. Loppukuulle on viitteitä kuivemmasta ja kylmemmästä säästä. Talvi on tulossa ajallaan.

Mennyt kesä oli harvinaisen lämmin. Ensimmäinen lämmin jakso alkoi jo toukokuun puolessa välissä. Jo sitä riitti yli viikon. Koulujen loppumista juhlittiin kesäkuun alussa koleassa säässä, mutta juhannuksen jälkeen pamahti päälle ennätyksellinen helleputki. Heinäkuu oli Suomen tilastoidun historian lämpimin. Kuukauden keskilämpötilan ennätys, Puumalan 23 C astetta, rikkoi vanhan ennätyksen vuodelta 1925. Yksittäisen päivän lämpöennätyksiä rikottiin moneen kertaan. Voittajaksi selviytyi lopulta Liperi, joissa mitattiin 37,2 C astetta 29. päivänä heinäkuuta. Koko Suomessa ei heinäkuussa ollut kuin yksi (24.7.) helteetön päivä, jolloin lämpömittari ei kohonnut yli +25 asteen. Sammatissa heinäkuun korkein yksittäisen päivän lämpötila oli ainakin 35,9 astetta, vieläpä useampana päivänä ja paikassa. Joten kyllä lämpöä riitti meillekin.

Helteiden lisäksi toinen kesän merkki-ilmiö oli kovat myrskyt. Oli Asta-myrskyä ja Veeraa ja muitakin. Onneksi Sammatissa ne eivät tehneet mitään suurempaa pahaa. Tiettävästi ainoastaan Sampaalan pihalta yksi koivu vaurioitui. Ainakin ääri-ilmiöt näyttävät yleistyneen maailmanlaajuisesti. Liekö se sitten ilmastonmuutoksen aiheuttamaa vai mitä.

Veden laatu

Kirmusjärven vedessä on joissakin paikoissa esiintynyt leväkukintoa muutaman päivän aikana ennen juhannusta ja taas elokuussa 6.8. alkaen parin viikon aikana. Muuten vesi on ollut hyvänlaatuista ja keskimääräistä lämpimämpää koko kesän. Uusin Kirmusjärven veden laadun mittaus on suoritettu 12.8. ja siitä kuten muutenkin enemmän veden laadusta ja järven kasveista lue näiltä internet-sivuilta. LUVY:n kotisivulta tai uusilta vesisivuilta löytyy lisätietoa Kirmusjärvestä kuten Sammatin muistakin järvistä. Kts. www.vesientila.fi.

Lyhyt katsaus yhdistyksen toimintaan kesäkaudelta 2010

Tiedotus

 • Tiedottamista on jatkettu suojeluyhdistyksen kotisivuilla www.kirmusjarvi.fi
 • Puhutaan vedestä, informaatiotilaisuus oli Sampaalassa 18.6. klo 18.00-20.00. Paikalla oli melkein 60 kuulijaa. Tilaisuudessa saatiin uusinta tietoa Lohjan kaupungin vesihuolto- ja jätevesirunkolinjan toteutumisesta ja toimenpidesuosituksia uuteen vesihuolto- ja jätevesirunkolinjaan liittymisestä. Esityksistä vastasivat Lohjan kaupungin katupäällikkö Seppo Lötjönen ja Anja Hänninen Leikkiläntien Vesiosuuskunnasta.
 • Hallituksen jäsenet olivat kesä-heinäkuussa Sammatin kesätorilla tavattavissa ja jakamassa tietoa järven tilasta. Toripäivät olivat 19.6., 3.7., 17.7. ja 31.7. Jatkossa on tarkoitus pohtia päivystyksen tarvetta ja /tai muita vaihtoehtoisia tiedonvälitystapoja esim. jonkin teeman yhteydessä.

Järven kunnostus

 • Lohjan kaupungin ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa tehdään parhaillaan suunnitelmaa Kirmusjärven kunnostamiseksi. Kunnostussuunnitelmassa osoitetaan ensisijaiset toimenpiteet, joiden toteuttamiseksi haetaan jatkossa esim. EU- ja valtion rahoitusta. Jäsenistöä lähestytään piakkoin kunnostussuunnitelmaan liittyvän tiedustelun merkeissä.
 • Järven kasvuston poistamista on toteutettu suunnitelmien mukaan laajamittaisesti sekä juhannuksen alla että kesän lopulla elokuussa. Kaikkiaan toimenpide on tapahtunut noin 20:ssä paikassa. Yhdyshenkilönä on ansiokkaasti toiminut Kalle Harjuranta. Häneen toivomme jäsenistön jatkossakin olevan yhteydessä ja ilmoittavan halukkuutensa myös kesän 2011 vastaaviin kasvuston poistoihin.
 • E18-tien laskeumavaikutuksia on edelleen seurattu. Myös melukuormitus antaa aihetta jatkaa aktiivista toimintaa. Hallitus on saamansa tilannekatsauksen perusteella sopinut yhteydenotosta Lohjan kaupungin ympäristöviranomaiseen. Muistion laati-minen asian eteenpäin viemiseksi on meneillään.
 • Espoo-Salo oikoradan eri linjausvaihtoehdot. Hallitus suosii pääasiassa vanhan linjauksen parantamista ja vastustaa pohjoista E18-tien pohjoispuolella kulkevaa linjausta, koska sillä on vaikutuksia Kirmusjärveen. Jos linjaukseen päädytään, tulee pintavedet hoitaa asianmukaisesti. Asiasta päätettiin laatia muistutus.
 • Kolmiperän purossa ollut fosforin saostuslaitteisto on tilapäisesti ollut poissa käy-töstä tämän vuoden aikana. Toimintaa jatketaan jälleen ensi vuoden puolella. Laitteistoa on alusta asti varsin tunnollisesti ja vastuullisesti hoitanut Esa Tuomola, josta hänelle mitä parhain kiitos.
 • Järven näkösyvyyden mittaamiseksi yhdistys hankkii itselleen mittauslaitteen. Kesän toripäivään koetetaan saada lisää näitä mittauslaitteita, jolloin niitä voitaisiin jakaa sellaisille järven ranta-asukkaille, jotka sitoutuvat veden näkösyvyyden mittaamiseen. Tiedot kerättäneen nettisivuille.

Vuosikokous

Kirmusjärven suojeluyhdistyksen vuosikokous pidettiin lauantaina 8.8. Sampaalassa. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin LVUY:n vuoden vesiensuojelija, yhdistyksemme entinen puheenjohtaja Jarkko Eskola. Kokouksessa vahvistettiin sääntöjen edellyttämät edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä hyväksyttiin tämän vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Esa Tuomolan esityksestä valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi ja hänen työnsä jatkajaksi Turo Lehtonen.

Vesiliikennesuositus

Vesiliikennesuosituksen osalta päätettiin jatkaa tilanteen seuraamista. Kotisivuilla on mielipidekysely suosituksesta. Pääosa kyselyyn vastanneista pitää suositusta riittävänä toimenpiteenä vesiliikenteen nopeuksien hillitsemiseen. Myös talvella on järven jäällä esiintynyt huviajelua. Hallituksella ei ole toimivaltaa puuttua ajeluun, vaan se on yksin poliisilla. Hallitus voi antaa kuitenkin suosituksen siitä, että kaikilla järven yhteisrannoilla olisi tietynlaiset perussäännöt, jotta toiminta ja ympäristö mahdollisimman vähän kärsisi. Informaatiota pyritään siis eri tavalla tehostamaan, jotta tieto suosituksesta ja järven muustakin asianmukaisesta käytöstä leviäisi riittävän laajalle.

Sammatin järvipäivät

Vuosikokousta seuranneille Järvipäiville osallistui liki 100 kuulijaa. Tilaisuuden juhlapuhujana, puheen vedestä, piti Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka. Haja-asutusalueiden jäteveden käsittelyn toimenpidesuosituksia antoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristön toiminnanjohtaja Jaana Lehtonen. Lohjan kaupungin ympäristötoimen esittelyn suoritti ympäristöpäällikkö Risto Murto. Vesistötutkija Anne-Marie Hagman Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta esitti yhteenvedon Sammatin järvien tilasta ja kunnostussuunnitelmasta. Kaikkien Sammatin alueella toimivien yhdeksän järviyhdistyksen edustajat toivat esille myös ajankohtaisia asioitaan.

Mainittakoon, että yhdistysten puheenjohtajat pitivät oman yhteistyö palaverinsa 21.5.2010. Tässä sovittiin mm. yhteyksien hoitamisesta Lohjan kaupunkiin.

Tulevia tapahtumia

 • Toripäivystyksiä järjestetään ensi vuonna 1-2. Näistä yksi olisi kesän alussa ja toinen olisi järvipäivät. Teematoripäivä on lauantai 18.6.2011. Teematorille on ideoitu mm. muikun paistoa, mitä kaikkea kalasta voi tehdä, erilaisia kaloja olisi esillä ja ruokaohjeita, ynnä muita esitteitä.
 • Myös järvipäivän teemana Sammatin Sampaalassa lauantaina 6.8.2011 olisi kalastus. Alustavia kyselyjä asiantuntijapuhujiksi on jo tehty. Kaikki siksi silloin paikalle!

Eletään toivossa jälleen uudesta kesästä!
Kirmusjärven suojeluyhdistyksen hallitus