Jäsenkirje 2/2012

Sammatti 19.11.2012

Marras on saapunut järvelle

Muuttolinnut ovat lähteneet

I   Säästä 

Sateinen vuosi lähestyy loppuaan, marraskuun puoliväliin mennessä sadepäiviä on ollut 175. Muuttolinnut ovat jo lähteneet, niiden mukana myös järvellä pesinyt joutsenpari kuusine poikasineen. Järvellä saalistaneet kalasääkset ovat suunnanneet kohti Afrikkaa. Kuikkaparikin on siirtynyt poikasineen lämpimille seuduille niin kuin harmaahaikarat. 

Joulukuusta helmikuuhun 2013 ulottuvan ECMWF- ennusteen mukaan sää on suuressa osassa maata tavanomaista lämpimämpää. Maan eteläosassa ei ole viitteitä tavanomaisesta poikkeavista lämpötiloista. Sademäärän osalta marraskuu on aluksi tavanomaista sateisempi koko maassa. Jatkossakin on selviä viitteitä tavanomaista sateisemmasta säästä. Ilmanpaine-ennusteen mukaan on ilmanpaine Islannin tienoilla hieman tavanomaista alempi, kun taas Euroopan keski- ja itäosassa se on tavanomaista korkeampi. Tämä merkitsee sitä, että lauhat lounaiset ilmavirtaukset suuntautuvat voimakkaimpina maan pohjoisosaan ja Suomessa on siksi tavanomaista lämpimämpää. 

II Vesiuutisia

Kirmusen jätevesikuormitus pienenee merkittävästi keväällä 2013 

Alueelliset vesihuoltolinjat Lohja - Karjalohja – Sammatti - Nummi-Pusula välillä otetaan käyttöön kevään 2013 aikana. Linjojen käyttöönotto poistaa Kirmusjärven osalta yhden kuormittajan, Työtehoseuran Lönnrot-opiston, jolta poistuu tällöin käytöstä oma puhdistamo opiston liittyessä kunnalliseen verkostoon. Tähän astihan puhdistamon vedet on johdettu puhdistettuna peltojen kautta Kirmuseen. Suojeluyhdistys on runsaan kymmenen vuoden ajan seurannut puhdistamon toimintaa ja opistolle määrättyjen raja-arvojen noudattamista.

Jo usean vuoden ajan on työn alla ollut Karjalohjan, Sammatin kaupunginosan ja Nummi-Pusulan jätevedenkäsittely keskittäminen Lohjan kaupungin Pitkäniemen jätevedenpuhdistamolle. Hanke on valmistumassa vuoden 2013 alkupuolella ja linja otetaan käyttöön kevään aikana, kertoi Lohjan kaupungin katupäällikkö Seppo Lötjönen 12.11.2012. Kuntien vedenhankinta turvataan rakentamalla yhdysvesijohto samoihin kaivantoihin. Sako- ja umpikaivolietteen vastaanottoasemat toteutetaan Karjalohjalle ja Sammatin Haarjärvelle. Karjalohjan, Sammatin ja Saukkolan jätevedenpuhdistamot poistetaan käytöstä linjojen valmistuttua. 

Veden laadun uusin mittaus 19.7.2012
Happitilanne: Kirmusjärven pohjan läheinen vesi on ollut vähähappista sekä kesäisin että talvisin. Uusin mittaus 2012 heinäkuussa kertoo, että happitilanne on hyvä. Vuonna 2011 tehtyjen mittausten mukaan Luhdannokan 6 metrisen syvänteen happipitoisuus oli helmikuussa pintavedessä hyvä, mutta heikko 4 metrissä ja sen alapuolella. Isosaaren 5 metrisen syvänteen happipitoisuus oli elokuussa 2011 hyvä. Näytteet otettiin myös marraskuun alussa 2011, jolloin järven vesi oli tasalämpöistä ja molempien syvänteiden vesi oli täyskierrossa hapettunut, joten tilanne oli hyvä.

Rehevyys: Kirmusjärvi voidaan luokitella reheväksi järveksi kokonaisfosforipitoisuutensa perusteella. Kesäaikaiset pintaveden pitoisuudet ovat vaihdelleet 2000-luvulla välillä 29 – 71 µg/l. Heinäkuussa 2012 pitoisuudet olivat Luhdannokan kohdalla pintavedessä 59 µg/l ja 5 metrin syvyydessä 68 µg/l. Marraskuussa 2011 pitoisuus oli Isosaaren kohdalla 43 ja Luhdannokan kohdalla 40 µg/l.

Kirmusjärven vedessä on joissakin paikoissa kesän 2012 ja 2011 aikana esiintynyt leväkukintoa. Muuten vesi on ollut hyvänlaatuista. LUVY:n kotisivulta tai uusilta vesisivuilta löytyy lisätietoa Kirmusjärvestä kuten Sammatin muistakin järvistä. Kts. www.vesientila.fi

Järviveden korkeus  Kirmusessa –  yli puolimetriä normaalia ylempänä

Veden korkeus oli 54,64 metriä meren pinnasta Lohjan kaupungin mittauksen perustellaan 8.11.2012 ja laski marraskuun puoliväliin mennessä noin 30 cm. Vastaavana ajankohtana vuosi sitten veden korkeus oli 54,34 metriä. Järven keskivesi on 53,69 metriä.   Sadetta on saatu tänä vuonna jo yli 100 mm enemmän kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna ja  150-200 mm kahden sitä edeltäneen vuoden 2009-2010 vertailujaksoa enemmän. 

III Lyhyt katsaus yhdistyksen toimintaan kesäkaudelta 2012

Tiedotus

  • Tiedottamista on jatkettu suojeluyhdistyksen kotisivuilla www.kirmusjarvi.fi
  • Kirjeen liitteenä lähetetään muistutus niille harvoille jäsenille, joilta tämän vuoden jäsenmaksu on vielä suorittamatta.

Teematoripäivä Sammatin torilla ”Herkuteltiin”

Suojeluyhdistys järjesti tänäkin vuonna 16.6.2012 erityisen teematoripäivän aiheena ”Herkutellaan”. Päivän aikana tapahtui kalojen esittelyä ja herkuttelua. Oli torikalaa, rantakalaa, muikkua ja savukalaa. Paikalla oli myös kalojen ja kalastusvälineiden myyntiä, paikallisten mestareiden vieheiden ja puukkojen myyntiä.  Järviyhdistysten edustajat antoivat tietoa järven suojeluhankkeista. Vuoden teema  oli ”Järvenkunnostustoimenpiteet ja erityisesti suojavyöhykkeiden vaikutukset.” 

Järvipäivät pidettiin Sammatin Sampaalassa. Järvipäivät 11.8.2012 jatkoivat suojeluyhdistyksen teemavuotta. Kalavaleen esitti intohimoinen kalamies, Hummeripoika Ilkka Aaltonen, joka on huumorin ja viihteen moniottelija. Puheen piti kansanedustaja Johanna Karimäki aiheena Maa-ja metsätalouden suojavyöhykkeiden vaikutukset veden laatuun. Juha Keto, limnologi, Päijät-Hämeen Kalatalouskeskuksesta piti esitelmän Miten jatkuva paikallistason yhteistyö toimii järvien hoidossa?  Yleisöä oli tilaisuudessa 95 henkilöä. 

Vuosikokous

Kirmusjärven suojeluyhdistyksen Vuosikokous pidettiin lauantaina 11.8.2012 Sampaalassa. Kokouksessa vahvistettiin sääntöjen edellyttämät edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä hyväksyttiin tämän vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hallitus säilyi muuten ennallaan paitsi että Anja Hänninen jäi erovuoroisena pois hallituksesta. Yhdistys kiittää Anjaa 10 vuoden vapaaehtoistyöstä monessa eri toimessa. Yhdistyksen hallituksen kokoonpano ja tehtävät löytyy tämän kirjeen lopusta.

IV Järven kunnostus

  • Lohjan kaupungin ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa on tehty suunnitelmaa Kirmusjärven kunnostamiseksi. Kunnostussuunnitelmassa osoitetaan ensisijaiset toimenpiteet, joiden toteuttamiseksi haetaan jatkossa esim. EU- ja valtion rahoitusta. Toimenpiteitä ei ole vielä 2012 aloitettu, mutta neuvotteluja on käyty yhteistyötahojen kanssa.
  • Järven kasvuston poistamista ei toteutettu 2012 aikana.  
  • Hoitokalastus

Kirmusjärven kunnostussuunnitelman mukaista hoitokalastusta nuottaamalla tehtiin syyskuussa 2012. Syyskuun nuottaus tuotti 9000 kiloa kalaa. Arvokalat palautettiin takaisin järveen.  Nuottauksella on tarkoitus toteuttaa ulkoisen kuormituksen vähentämistoimenpiteitä. Tavoite on poistaa vuosittain noin 10 tonnia lahnaa ja muuta vesistöä kuormittavaa kalaa Kirmusesta. Mukana hankkeessa on järviyhdistys ja kalastusosakaskunnat. Ammattikalastajat hoitavat kalastuksen.

 

V   Tulevia tapahtumia

Sammatin Järvipäivät on kaksipäiväinen tapahtuma myös vuonna 2013 

  • Teematoripäivä Sammatin torilla 15.6.2013 klo 9.00 – 13.00  siis ”Herkutellaan”
    Kirmusjärven suojeluyhdistys järjestää erityisen teematoripäivän aiheena ”Herkutellaan”. Päivän aikana tapahtuu kalojen esittelyä ja herkuttelua. On torikalaa, rantakalaa, muikkua ja savukalaa. Muikkumies ja kalakauppias palvelevat asiakkaita. Paikalla on myös kalojen, kalastusvälineiden myyntiä ja vieheiden esittelyä. Paikallinen viehemestari myy itse tekemiään vieheitä. Puukkoseppä esittelee sammattilaisia puukkoja. Järviyhdistysten edustajat antavat tietoa järven suojeluhankkeista. Kaikki mukaan!.
  • Järvipäivä Sampaalassa 10.8. 2013 klo 12.00- 15.00 aiheista, jotka jatkavat suojeluyhdistyksen teemavuotta. Kalavaleen esittää intohimoinen kalamies. Puheen ja esitelmän pitävät valtakunnan vaikuttajat sekä politiikassa että asiantuntemuksessa. Kaikki siksi silloin paikalle!

 

Eletään toivossa jälleen uudesta kesästä!
Kirmusjärven suojeluyhdistyksen hallitus